ARTS & CRAFTS

Hi! This is year 6A children, we present you this project. The name is “This is me”, this project is about our personality and the things we like and love. Here we explain the instructions to do this project.

INSTRUCTIONS:

  1. Paint the paper with watercolours and a paintbrush.
  2. Cut a lot of photos and pictures about yourself and the things you like and love.
  3. Glue the photos and pictures in the coloured paper.
  4. Finally, explain your project to the class.

Here are the photos of our projects.

Writers 6A (group1)

2n Cançó: “El carreter”

Amb els nens i nenes de 2n, hem après una cançó que hem cantat en quatre velocitats diferents: lent, una mica ràpid, bastant ràpid i ràpid. I, a més a més, hem conegut el nom en italià d’aquestes velocitats, tal i com les fan servir els músics: adagio, andante, moderato allegro! Ens ho hem passat pipa, i ho hem fet molt bé!!